202002

نمایش دادن همه 5 نتیجه

Show sidebar
دوره مشاور عالی مالیاتی - مهدی آراسته منش
Close

دوره مشاور عالی مالیاتی (استاد مهدی آراسته‌منش)

250,000تومان
مدت دوره: ۱۲ ساعت شروع دوره: اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ هزینه دوره: ۲۵۰ هزار تومان

ویدئو نمونه کلاس

دوره مشاور عالی مالیاتی - شورش مجیدی
Close

دوره مشاور عالی مالیاتی (استاد شورش مجیدی)

400,000تومان
مدت دوره: ۱۰ ساعت هزینه دوره: ۴۰۰ هزار تومان شروع دوره: اردیبهشت ماه ۱۴۰1

ویدئو نمونه کلاس

دوره مشاور عالی مالیاتی (استاد احمدغفارزاده)
Close

دوره مشاور عالی مالیاتی (استاد احمدغفارزاده)

400,000تومان
مدت دوره: ۸ ساعت شروع دوره: اردیبهشت ماه ۱۴۰1 هزینه دوره: ۴۰۰ هزار تومان

ویدئو نمونه کلاس

دوره مشاور عالی مالیلاتی - غلامحسین دوانی
Close

دوره مشاور عالی مالیاتی (استاد غلامحسین دوانی)

300,000تومان
مدت دوره: ۴ ساعت شروع دوره: اردیبهشت ۱۴۰1 هزینه دوره: ۳۰۰ هزار تومان

ویدئو نمونه کلاس