نمایش 1–12 از 116 نتیجه

Show sidebar
-10%
Close

پکیج کامل دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی(سرپرست حسابرسی و حسابرس ارشد)

2,250,000تومان
پکیج کامل دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی(سرپرست حسابرسی و حسابرس ارشد) دوره آنلاین +( دسترسی آفلاین تا روز آزمون) دوره ها: مروری بر حسابرسی و گزارش نویسی قوانین و مقررات مالیاتی مروری بر قانون تجارت قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات دوره آنلاین بهایابی حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری هزینه پکیج کامل: بدون تخفیف ۲۵۰۰۰۰۰ تومان با ۱۰ درصد تخفیف ۲۲۵۰۰۰۰ تومان شـروع دوره: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
-10%
Close

پکیج کامل دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی(سرپرست ارشد حسابرسی و سرپرست حسابرسی)

2,700,000تومان
پکیج کامل دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی(سرپرست ارشد حسابرسی و سرپرست حسابرسی) دوره آنلاین +( دسترسی آفلاین تا روز آزمون) دوره ها: مروری بر حسابرسی و گزارش نویسی ۲۰+۱۰ قوانین و مقررات مالیاتی مروری بر قانون تجارت قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات دوره آنلاین بهایابی حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری۲۰+۱۰ هزینه پکیج کامل: بدون تخفیف ۳۰۰۰۰۰۰ تومان با ۱۰ درصد تخفیف ۲۷۰۰۰۰۰ تومان شـروع دوره: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
Close

مروری بر حسابرسی و گزارش‌نویسی(۲۰+۱۰)

750,000تومان
دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی دوره آنلاین +( دسترسی آفلاین تا روز آزمون) مروری بر حسابرسی و گزارش نویسی هزینه دوره: ۲۰+۱۰ ساعت ۷۵۰ هزار تومان شـروع دوره: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
Close

مروری بر حسابرسی و گزارش نویسی

500,000تومان
دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی دوره آنلاین +( دسترسی آفلاین تا روز آزمون) مروری بر حسابرسی و گزارش‌نویسی هزینه دوره: ۲۰ ساعت ۵۰۰ هزار تومان شـروع دوره: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
Close

قوانین و مقررات مالیاتی

500,000تومان
دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی دوره آنلاین +( دسترسی آفلاین تا روز آزمون) قوانین و مقررات مالیاتی هزینه دوره: ۲۰ ساعت ۵۰۰ هزار تومان شـروع دوره: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
Close

مروری بر قانون تجارت

200,000تومان
دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی دوره آنلاین +( دسترسی آفلاین تا روز آزمون) مروری بر قانون تجارت هزینه دوره: ۵ ساعت ۲۰۰ هزار تومان شـروع دوره: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
Close

قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات

300,000تومان
دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی دوره آنلاین +( دسترسی آفلاین تا روز آزمون) قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات هزینه دوره: ۸ ساعت ۳۰۰ هزار تومان شـروع دوره: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
Close

دوره آنلاین بهایابی

500,000تومان
دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی دوره آنلاین +( دسترسی آفلاین تا روز آزمون) بهایابی هزینه دوره: ۲۰ ساعت ۵۰۰ هزار تومان شـروع دوره: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
Close

حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری (۲۰+۱۰)

750,000تومان
دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری سرپرست حسابرسی و حسابرس ارشد ۲۰ ساعت سرپرست ارشد حسابرسی ۲۰ + ۱۰ ساعت هزینه دوره: ۱۰+۲۰ ساعت ۷۵۰ هزار تومان شـروع دوره: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
Close

حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

500,000تومان
دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری سرپرست حسابرسی و حسابرس ارشد ۲۰ ساعت هزینه دوره: ۲۰ ساعت ۵۰۰ هزار تومان شـروع دوره: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
Close

بازرسی تقلب

300,000تومان
دوره آموزشی بازرسی تقلب ۱. مروری کلی بر جرایم سازمان یافته( مالی و اقتصادی ) ۲. مروری کلی بر آمارهای بین المللی فساد اقتصادی به تفکیک کشورها ،قاره ها و صنایع ۳.سیر تدوین قوانین و مقررات مرتبط با تقلب ۴. اجزا و عوامل شکل گیری تقلب مالی و اقتصادی ۵. چرخه تقلب و سناریوهای متهمان ۶. اهمیت تقلب بر حسب صنایع ۷. طبقه بندی انواع ریسک تقلب ۸. هزینه های تقلب ( سیاسی و اقتصادی ) ۹. نحوه رسیدگی به جرایم یقه سفیدان در محاکم قضایی ۱۰. مروری بر استاندارهای حسابرسی برای پیشگیری از تقلب (در حوزه حسابرسی داخلی و حسابرسی صورتهای مالی ) ۱۱. نمونه کیس (مطالعه موردی ) تقلب های بزرگ در کشورها مدت دوره: ۸ ساعت هزینه دوره: ۳۰۰ هزار تومان شروع دوره: مهر۱۴۰۰
Close

مبارزه با پولشویی

250,000تومان
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی ۱.آشنایی با مفاهیم و تعاریف پولشویی در کشورها ۲. سیر قوانین و مقررات تدوین شده داخلی و بین المللی ۳ . بررسی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی ۴. تقسیمات کلی جرم و جرم انگاری پولشویی ۵. ارتباط پولشویی با فساد اقتصادی و تامین مالی تروریسم ۶.اهداف و مراحل پولشویی ۷. عوامل موثر بر رتبه بندی کشورها در پولشویی ۸.کانون ها و منشاهای داخلی و بین المللی پولشویی ۹.روشهای پیشگیری از پولشویی در بنگاه‌های اقتصادی ۱۰. مقررات و ضوابط مبارزه با پولشویی داخلی و بین المللی مدت دوره: ۶ساعت هزینه دوره: ۲۵۰ هزار تومان شروع دوره: شهریور ۱۴۰۰