قبلی
بعدی
استاد عزیز عالی ور

استاد عزیز عالی ور

استاد غلامحسین دوانی

استاد غلامحسین دوانی

دکتر احمد غفارزاده

استاد احمد غفارزاده

استاد منصور شمس احمدی

استاد منصور شمس احمدی

بیشتر

آقای علی مصدر

آقای علی مصدر

دکتر سعید مشایخی فرد

دکتر سعید مشایخی

خانم گلاره کامروزخدایار

خانم گلاره کامروزخدایار

استاد اسماعیل اسماعیلی

استاد اسماعیل اسماعیلی

دکتر هنگامه مقدس پور

دکتر هنگامه مقدس پور

دکتر سهیل مهرآمیز

دکتر سهیل مهرآمیز

دکتر فرشید فریدونی

دکتر فرشید فریدونی

دکتر عباس خداپرست

دکتر عباس خداپرست

دکتر مصطفی قناد

دکتر مصطفی قناد

استاد حمید حسینی نژاد

استاد حمید حسینی نژاد

دوره های جدید

نظرات مشتریان

کارِنو ، راه نوین حرفه ای شدن شما آمار قبولین همراهان کارِنویی

دوره اول آزمون جامع مشاوران رسمی مالیاتی

30%

دوره اول آمادگی آزمون جامعه حسابداران رسمی

45%

دوره دوم آمادگی آزمون جامعه حسابداران رسمی

45%

تازه های حسابداری

موضوع بند تبصره ردیف دولت مکلف است رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده شرکت ملی

دوره پنجم آمادگی آزمون حسابدار رسمی دوره چهارم آمادگی آزمون حسابدار رسمی دوره سوم آمادگی آزمون حسابدار رسمی «هرآنچه باید

نمونه دوره های برگزار شده در موسسه کارِنو