401002

نمایش دادن همه 9 نتیجه

Show sidebar
Close

پکیج کامل دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی(سرپرست حسابرسی و حسابرس ارشد)

2,500,000تومان
پکیج کامل دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی(سرپرست حسابرسی و حسابرس ارشد) دوره آنلاین +( دسترسی آفلاین تا روز آزمون) دوره ها: مروری بر حسابرسی و گزارش نویسی قوانین و مقررات مالیاتی مروری بر قانون تجارت قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات دوره آنلاین بهایابی حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری
Close

پکیج کامل دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی(سرپرست ارشد حسابرسی و سرپرست حسابرسی)

3,000,000تومان
پکیج کامل دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی(سرپرست ارشد حسابرسی و سرپرست حسابرسی) دوره آنلاین +( دسترسی آفلاین تا روز آزمون) دوره ها: مروری بر حسابرسی و گزارش نویسی ۲۰+۱۰ قوانین و مقررات مالیاتی مروری بر قانون تجارت قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات دوره آنلاین بهایابی حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری۲۰+۱۰
Close

مروری بر حسابرسی و گزارش‌نویسی(۲۰+۱۰)

750,000تومان
دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی دوره آنلاین +( دسترسی آفلاین تا روز آزمون) مروری بر حسابرسی و گزارش نویسیهزینه دوره: ۲۰+۱۰ ساعت ۷۵۰ هزار تومان شـروع دوره: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
Close

مروری بر حسابرسی و گزارش نویسی

500,000تومان
دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی دوره آنلاین +( دسترسی آفلاین تا روز آزمون) مروری بر حسابرسی و گزارش‌نویسیهزینه دوره: ۲۰ ساعت ۵۰۰ هزار تومان شـروع دوره: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
Close

قوانین و مقررات مالیاتی

500,000تومان
دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی دوره آنلاین +( دسترسی آفلاین تا روز آزمون) قوانین و مقررات مالیاتیهزینه دوره: ۲۰ ساعت ۵۰۰ هزار تومان شـروع دوره: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
Close

مروری بر قانون تجارت

200,000تومان
دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی دوره آنلاین +( دسترسی آفلاین تا روز آزمون) مروری بر قانون تجارتهزینه دوره: ۵ ساعت ۲۰۰ هزار تومان شـروع دوره: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
Close

قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات

300,000تومان
دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی دوره آنلاین +( دسترسی آفلاین تا روز آزمون) قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصاتهزینه دوره: ۸ ساعت ۳۰۰ هزار تومان شـروع دوره: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
Close

دوره آنلاین بهایابی

500,000تومان
دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی دوره آنلاین +( دسترسی آفلاین تا روز آزمون) بهایابیهزینه دوره: ۲۰ ساعت ۵۰۰ هزار تومان شـروع دوره: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
Close

حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری (۲۰+۱۰)

750,000تومان
دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسیحسابداری مالی و استانداردهای حسابداریسرپرست حسابرسی و حسابرس ارشد ۲۰ ساعت سرپرست ارشد حسابرسی ۲۰ + ۱۰ ساعتهزینه دوره: ۱۰+۲۰ ساعت ۷۵۰ هزار تومانشـروع دوره: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰