202001-2

نمایش دادن همه 9 نتیجه

Show sidebar
نحوه چگونگی ورود به بازار کار خدمات مالیاتی مشاغل
Close

مالیات بر مشاغل

250,000تومان
امتیاز 75000 دریافت کنید .
مدت دوره : 12 ساعت مبلغ دوره : 250 هزار تومان شروع دوره : شهریور ماه
نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی
Close

نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

500,000تومان
امتیاز 150000 دریافت کنید .
مدت دوره : 20 ساعت مبلغ دوره : 500 هزار تومان شروع دوره : شهریور ماه
نحوه تهیه اظهارنامه
Close

نحوه تهیه اظهارنامه ارزش افزوده ،گزارشات فصلی ماده 169مکرر

350,000تومان
امتیاز 105000 دریافت کنید .
مدت دوره : 6 ساعت مبلغ دوره : 350 هزار تومان شروع دوره : شهریور ماه
مروری جامع بر قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده
Close

مروری جامع بر قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

700,000تومان
امتیاز 210000 دریافت کنید .
مدت دوره : 40 ساعت مبلغ دوره : 700 هزار تومان شروع دوره : شهریور ماه
فرآیند دادخواهی و دادرسی مالیاتی و نحوه لایحه نویسی مالیاتی
Close

فرآیند دادخواهی و دادرسی مالیاتی و نحوه لایحه نویسی مالیاتی

300,000تومان
امتیاز 90000 دریافت کنید .
مدت دوره : 15 ساعت مبلغ دوره : 300 هزار تومان شروع دوره : شهریور ماه
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
Close

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

300,000تومان
امتیاز 90000 دریافت کنید .
مدت دوره : 14 ساعت مبلغ دوره : 300 هزار تومان شروع دوره : شهریور ماه
دوره کاربردی نرم افزارها و سامانه های هوشمند مالیاتی
Close

دوره کاربردی نرم افزارها و سامانه های هوشمند مالیاتی

300,000تومان
امتیاز 90000 دریافت کنید .
مدت دوره : 16 ساعت مبلغ دوره : 300 هزار تومان شروع دوره : شهریور ماه
مروری جامع بر قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده
Close

آئین نامه های اجرایی و بخشنامه های پرکاربرد

400,000تومان
امتیاز 120000 دریافت کنید .
مدت دوره : 20 ساعت مبلغ دوره : 400 هزار تومان شروع دوره : شهریور ماه