202001

نمایش دادن همه 10 نتیجه

Show sidebar
Close

آیین نامه های اجرایی و بخشنامه های پرکاربرد

400,000تومان
آیین نامه های اجرایی و بخشنامه های پرکاربردمدرس: شیرین حسین زادهمدت دوره: ۲۰ ساعتشروع دوره: بهمن ماه ۱۴۰۰
Close

فرآیند دادخواهی و دادرسی مالیاتی و نحوه لایحه نویسی مالیاتی

300,000تومان
فرآیند دادخواهی و دادرسی مالیاتی و نحوه لایحه نویسی مالیاتیمدرس: بهمن ذولفیمدت دوره: ۱۵ ساعتشروع دوره: بهمن ماه ۱۴۰۰
Close

دوره کاربردی نرم افزار های و سامانه های هوشمند مالیاتی

300,000تومان
دوره کاربردی نرم افزار های و سامانه های هوشمند مالیاتیمدرس: فرید رضازادهمدیت دوره: ۱۶ ساعتشروع دوره: بهمن ماه ۱۴۰۰
Close

نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

500,000تومان
نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقیمدرس: فرسید رستگارمدت دوره: ۲۰ ساعتشروع دوره: بهمن ماه ۱۴۰۰
Close

فنون مذاکره و مشاوره

300,000تومان
فنون مذاکره و مشاورهمدرس: دکتر مازیار میرمدت دوره : ۱۲ ساعتشروع دوره: بهمن ماه ۱۴۰۰
Close

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

300,000تومان
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیانمدرس: رامین امیدیمدت دوره:‌۱۴ساعتشروه دوره: بهمن ماه ۱۴۰۰
Close

مالیات بر مشاغل

250,000تومان
مالیات بر مشاغلمدرس: رامین امیدیمدت دوره: ۱۲ ساعتشروع دوره: بهمن ماه ۱۴۰۰
Close

مروری جامع بر قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

700,000تومان
مروری جامع بر قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزودهمدرس: شورش مجیدیمدت دوره: ۴۰ ساعتشروع دوره: بهمن ماه ۱۴۰۰