کارِنو؛ راه نوین حرفه‌ای شدن شما

کارِنو؛ راه نوین حرفه‌ای شدن شما

آزمون حسابدار رسمی – منابع و شرایط شرکت در آن

ــــــــــــــــــــــــ . ــــــــــــــــــــــــ

«هرآنچه باید درباره آزمون حسابدار رسمی و حسابدار رسمی دانست»

در این مقاله به چند سوال زیر در خصوص حسابدار رسمی و آزمون حسابدار رسمی به شرح ذیل پاسخ میدهیم:

حسابدار رسمی کیست؟

حسابدار رسمی به حسابداری گفته می‌شود که با احراز شرایط آزمون و قبولی در آزمون حسابدار رسمی به عضویت جامعه حسابداران رسمی درآيد. حسابدار رسمی دارای صلاحیت مهر و امضا از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

به طور کلی چنانچه افرادی که به یک حرفه وارد می‌شوند از استانداردهای لازم جهت ورود به حرفه برخوردار نباشند کیفیت حرفه ارتقاء نمی‌یابد به همین دلیل کلیه نهادهای حرفه‌ای موظفند افرادی را که این صلاحیت ها را احراز می‌کنند و جذب نماید.

در نتیجه کیفیت حرفه رابطه مستقیمی با سطح توانایی متقاضیان جذب شده خواهد داشت. تعیین الزامات ورود به حرفه‌ای اولین گام در این فرایند می‌باشد که در ایران توسط وزارت دارایی تبیین می‌شود.

داوطلبان از دوره سطوح مختلفی از دانش، مهارت‌ها ارزش‌ها اخلاق و نگرش‌های حرفه‌ای را دارا می‌باشند میزان توانایی آنان در موارد مذکور تعیین کننده. شروع دوره‌ها برای هر یک از آنهاست هرچه سطح الزامات ورودی پایین‌تر باشد دوره مورد نظر مفاد آموزش بیشتری را در بر خواهد گرفت.

حسابدار رسمی کیست؟​

آزمون حسابدار رسمی چیست؟

هر ساله هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی در اجرای ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲ و آیین نامه ؛تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آن ؛ موضوع تصویب نامه شماره ۹۰۴۵ت ۱۳۸۷۵/ه مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۷۴ و اصلاحیه های بعدی آن از داوطلبان واجد شرایط طی دعوت نامه ای اقدام به ثبت نام آزمون می نماید .

آزمون حسابدار رسمی چیست؟​

شرایط و ضوابط داوطلبین آزمون حسابدار رسمی چیست؟

الف) شرایط داوطلبان :

تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری.

حسن شهرت به رعایت موازین شرعی و اجتماعی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

نداشتن سوابق سوء حرفه ای ، مالی و اداری.

داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی (لیسانس) از دانشگاه های مورد تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در رشته حسابداری یا رشته مشابه یا مدرک حرفه ای شناخته شده از مجامع معتبر بین المللی.

تبصره 1 : منظور از رشته های مشابه رشته هایی هستند که با تائید هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ، حداقل 18 واحد از دروس آنها ، حسابداری ، حسابرسی و مدیریت مالی باشد.

تبصره 2 : مجامع حرفه ای بین المللی مورد پذیرش عبارت است از : انجمن حسابداری خبره انگلستان و ویلز(ICAEW) انجمن حسابداران رسمی انگلستان (ACCA) انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) و انجمن حسابداران خبره حرفه ای – کانادا (CPA Canada) و انجمن حسابداران خبره استرالیا و نیوزلند (CA_ANZ) و انجمن حسابداران رسمی استرالیا (CPA.Australia) ، پذیرش مدارک عضویت در مجامع حرفه ای به منظور جایگزینی مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری یا رشته های مشابه منوط به طرح موضوع در هیات تشخیص صلاحیت حسابدران رسمی اتخاذ تصمیم در مورد آن است.

تبصره 3: مدارک تحصیلی معادل مورد پذیرش نمی باشد.

ب) مدارک مورد نیاز پس از قبولی در آزمون :

گواهی عدم سوء پیشینه به تائید مراجع مربوطه.

گواهی حسن عملکرد و سابقه کار حسابرسی به مدت 3 سال تمام وقت از سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد.

گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر.

تاییدیه مدرک تحصیلی یا مدارک حرفه ای مربوط از مرجع ذیربط.

نکات مهم :

سوابق حسابرسی با شرایط زیر پذیرفته می شود:

اشتغال تمام وقت به عنوان حسابرس در سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.

درج نوع کار متقاضی ( با قید تمام وقت یا پاره وقت) در طول خدمت و آخرین سمت وی ، سوابق بیمه از جمله حوزه پرداخت حق بیمه و شماره بیمه شده ، در گواهی اشتغال طبق فرم نمونه مشتمل بر اطلاعات کامل یاد شده در موارد استثنایی که حسب مقررات مربوط ، شاغل تمام وقت مشمول بیمه نبوده ، درج سوابق پرداخت مالیات حقوق متقاضی در گواهی اشتغال الزامی می باشد . گواهی اشتغال صرفا طبق فرم نمونه پیوست مورد پذیرش می باشد.

سوابق کار حسابرسی در سال 1381 و بعد از آن صرفا نزد سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابدران رسمی ایران با ارائه گواهی پرداخت حق بیمه و یا ارائه گواهی پرداخت مالیات بر حقوق مورد قبول است.

سوابق کاری از نظر تاریخ کارکرد نباید بطور همزمان با سوابق تجربی دیگر باشد.

داشتن حداقل شش سال سابقه کار تمام وقت حسابرسی بعد از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط ( لیسانس) که حداقل دو سال آن در داخل کشور باشد (اشخاصی که سابقه کار حسابرسی آنان حداقل سه سال باشد ، در صورتیکه به تشخیص هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی دارای تجارب مفیدی در امور حسابداری ، خدمات مالی ، طراحی سیستم ، مدیریت مالی ، تدریس حسابداری و حسابرسی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و سایر تجارب مفید باشد ، هر دو سال سابقه کار تمام وقت آنان در امور فوق می تواند معادل یکسال سابقه کار حسابرسی مورد قبول قرا پر گیرد)

تبصره 1 : در مواردی که مدرک تحصیلی کارشناسی (لیسانس) متقاضی غیر مرتبط باشد ، اما مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا دکتری مرتبط باشد ، سوابق کار مفید از تاریخ اخذ اولین مدرک تحصیلی مرتبط ملاک عمل خواهد بود. به هر حال پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر از کارشناسی (لیسانس) منوط به گذراندن حداقل 18 واحد دروس حسابداری ، حسابرسی و مدیریت مالی در طول دوره های تحصیلی یادشده است.

تبصره 2 : داوطلبانی که حداقل 3 سال بصورت تمام وقت سابقه کار حسابرسی بعد از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ( لیسانس) در سازمان حسابرسی یا نزد موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابدران رسمی ایران دارا هستند و همچنین سایر واطلبانی که تجارب مفید آنها در امور یاد شده در این بند حداقل به مدت 6 سال باشد . به شرط دارا بودن سایر شرایط ، می توانند در آزمون شرکت نمایند و در صورت قبولی ، کمبود سابقه کار خود را تکمیل نمایند.

داشتن گواهی انجام و یا معافیت دائم از خدمت وظیقه عمومی در زمان صلح.

شرایط و ضوابط داوطلبین آزمون حسابدار رسمی

انواع خدمات حسابدار رسمی ؟

حسابداران رسمی به صورت انفرادی به عنوان حسابداران رسمی مستقل و یا به صورت گروهی با تاسیس شرکت حسابرسی می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این خصوص، خدمات تخصصی زیر را ارائه دهند:

 1. انواع حسابرسی
 2. بازرسی قانونی
 3. نظارت بر تصفیه
 4. ارزیابی سهام و سهم‌الشرکه
 5. مشاوره‌ی مالی
 6. طراحی و پیاده‌سازی سیستم مالی
 7. خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی
 8. داوری مالی
 9. خدمات کارشناسی به مراجع قضایی

مهر و امضاء حسابداران رسمی مستقل و موسسه حسابرسی از نظر اعتبار، نزد قانون یکسان است و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارند.

منابع آزمون حسابدار رسمی ؟

آزمون شامل مهارتهای حسابدرای ، حسابرسی ، قانون مالیاتها و قوانین تجاری ، مالی ، محاسباتی و سایر قوانین مرتبط است.

آزمون به صورت تشریحی و چند گزینه ای (تستیخواهد بود سوال های حسابداری و حسابرسی حسب مورد ، با استاندارد های حسابداری و حسابرسی ایران مصوب سازمان حسابرسیمغایرتی نخواهد داشت و در سطحی خواهد بود که مهارت های حرفه ای متقاصیان برای امضاء گزارشهای حسابرس مستقل و بازرس قانونی احراز شود.

هر پاسخ درست تستی یک نمره و هر پاسخ نادرست یک سوم نمره منفی خواهد داشت.

نصاب لازم برای قبولی داوطلبان در آزمون بشرح زیر است.

کسب 60% نمره سوال های گزینه ای (تستیهر درس.

** کسب 60% نمره سوال های تشریحی هر درس

چنانچه داوطلب در حداقل یک درس ، از آزمونهای مقرر مطابق بند فوق قبول شده باشد ، می تواند حداکثر در دو دوره متوالی دیگر شرکت نموده و فقط درس یا دروسی را که نمره آن به حد نصاب قبولی نرسیده استآزمون دهد و در صورت عدم موفقیت از دوره سوم به بعد باید همه دروس را آزمون دهد.

پاسخنامه تشریحی هر درس در صورتی تصحیح میگردد که نمره تست آن درس به حد نصاب قبولی رسیده باشد.

دارندگان مدارک دکتری حسابداری یا مدارک حرفه ای بین المللی مورد تائید هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ، از آزمون مهارت های حسابداری و حسابرسی معاف خواهند بود.

«موسسه کارنو اولین مرکز برگزاری کلاس های انلاین در رشته حسابداری در کل کشور» نحوه برگزاری دوره های آمادگی آزمون حسابدار رسمی در کارِنو چگونه است ؟

موسسه کارِنو از سال 1396 شروع به فعالیت های آموزشی از جمله برگزاری کلاس های آمادگی آزمون های حرفه ای و برگزاری همایش ها نموده است .یکی از موفق ترین دوره های برگزار شده در موسسه کارنو ، دوره آمادگی آزمون حسابدار رسمی بوده است .نحوه برگزاری این دوره ها هر ساله با توجه به نیاز دانش پذیران و تجارب سنوات قبل توسط تیم حرفه ای به روز رسانی میشوداز دلایل موفقیت دانش پذیران در دوره های قبل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

همراهان کارِنو «کارنامه کارنو در آزمون سنوات قبل»

مجموعه کارنو با در اختیار داشتن کادری مجرب و اساتید خبره این رشته اقدام به برگزاری دوره های آمادگی آزمون های حرفه ای دیگر از قبیل :

و … مینماید. برای دیدن دوره های آموزشی بر روی اسامی آنها میتوانید کلیک نمایید.

دوره اول آزمون حسابدار رسمی

45%

دوره دوم آزمون حسابدار رسمی

45%

دوره سوم و چهارم آزمون حسابدار رسمی

40%

اشتراک گذاری :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در linkedin

6 thoughts on “آزمون حسابدار رسمی – منابع و شرایط شرکت در آن

 1. جواد گفت:

  سلام .به نظر اینجانب دوره های کارنو مفید خواهد بود ان شاءالله

  1. doosti گفت:

   سلام. حتما هم این طور است. موفق باشید.

 2. حسین گفت:

  با سلام و عرض ادب. خواستن بپرسم اگر فردی سابقه کار حسابداری در سازمان های دولتی را داشته باشد ولی سابقه حسابرسی را نداشته باشد نمی تواند در آزمون حسابداران رسمی شرکت نماید؟

  1. doosti گفت:

   سلام و وقت بخیر دوست گرامی.
   در پاسخ شما باید گفت که خیر این امکان وجود ندارد.
   برای اطلاع کافی از شرایط به صفحه شرایط آزمون آمادگی حسابدار رسمی مراجعه کنید.

   1. ابوالفضل داوری گفت:

    سلام.تو شرایط نوشته اگه سابقه 6سال ه داشته باشی امکان شرکت در آزمون وجود داره

 3. امیر گفت:

  با سلام
  داشتن سابقه حدود 10 سال کار حسابداری و خدمات مالی در شهرداری ها مورد تایید نیست ؟و اگر جواب منفی است آیا می توان در آزمون شرکت نمود و بعدا سوابق تکمیل کرد البته با همین شرط سابقه 10 ساله در شهرداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست های مرتبط

مالیات املاک

مالیات املاک(قسمت اول)

  مینا محمدی نسب کارشناس ارشد حسابداری و مشاور رسمی مالیاتی   نوع مقاله: مروری- ترویجی نحوه ارائه مطلب: گردآوری(قانون مالیات های

دادرسی مالیاتی

فرآیند دادرسی مالیاتی

  مینا محمدی نسبکارشناس ارشد حسابداری و مشاور رسمی مالیاتی   چکیده دادرسی مالیاتی مجموعه فعالیت­ هایی است که مؤدیان مالیاتی

مالیات حقوق

مالیات حقوق

  مینا محمدی نسب کارشناس ارشد حسابداری و مشاور رسمی مالیاتی   چکیده مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد

close
Start typing to see posts you are looking for.
×
واتساپ
اینستاگرام
پشتیبانی آنلاین
0
  0
  سبد خرید شما
  سبد شما خالی استبازگشت به خرید
  Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)

  Shopping cart

  close
  Scroll To Top