نمایش دادن همه 8 نتیجه

Show sidebar
-20%
دوره پنجم حسابداری صنعتی
بستن

دوره پنجم حسابداری صنعتی

900,000تومان 720,000تومان
 • مدت : ۴۰ ساعت
 • استاد: دکتر سعید مشایخی فرد
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
-20%
دوره پنجم مروری بر قانون تجارت
بستن

دوره پنجم مروری بر قانون تجارت

300,000تومان 240,000تومان
 • مدت : ۱۰ ساعت
 • استاد: دکتر سهیل مهرآمیز
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
-20%
دوره پنجم مروری بر حسابرسی و گزارش نویسی
بستن

دوره پنجم مروری بر حسابرسی و گزارش نویسی

1,200,000تومان 960,000تومان
 • مدت : ۵۰ ساعت
 • استاد: منصور شمس احمدی
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
-20%
دوره پنجم دیوان محاسبات و سایر قوانین
بستن

دوره پنجم دیوان محاسبات و سایر قوانین

500,000تومان 400,000تومان
 • مدت : ۲۲ ساعت
 • استاد: دکتر عباس خداپرست
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
-20%
قوانین و مقررات مالیاتی دوره پنجم
بستن

دوره پنجم قوانین و مقررات مالیاتی

1,100,000تومان 880,000تومان
 • مدت : ۵۰ ساعت
 • استاد: احمد غفارزاده
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
-20%
دوره پنجم قوانین و مقررات مالیاتی
بستن

دوره پنجم قوانین و مقررات مالیاتی

1,100,000تومان 880,000تومان
 • مدت : ۵۰ ساعت
 • استاد: دکتر حمید خادم
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
-20%
دوره پنجم مروری بر حسابرسی و گزارش نویسی
بستن

دوره پنجم مروری بر حسابرسی و گزارش نویسی

1,200,000تومان 960,000تومان
 • مدت : ۵۰ ساعت
 • استاد: دکتر حسن اسماعیلی
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)