401205

نمایش دادن همه 10 نتیجه

Show sidebar
Sold out
هدایتی - حسابداری مالی
Close

حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

2,100,000تومان
مدت دوره : 70 ساعت هزینه دوره : 2100000 تومان شزوع دوره : اردیبهشت ماه 1401

ویدئو نمونه کلاس

Sold out
مروری بر قانون تجارت
Close

مروری بر قانون تجارت

450,000تومان
مروری بر قانون تجارت مدت دوره : 10 ساعت هزینه دوره : 450 هزارتومان شزوع دوره : اردیبهشت ماه 1401
Sold out
مشایخی فرد - حسابداری صنعتی
Close

حسابداری صنعتی

1,200,000تومان
مدت دوره : 40 ساعت هزینه دوره : 1200000 تومان شزوع دوره : اردیبهشت ماه 1401

ویدئو نمونه کلاس

Sold out
حسابداری-صنعتی-دوره-هفتم
Close

حسابداری صنعتی

1,200,000تومان
مدت دوره : 40 ساعت هزینه دوره : 1200000 تومان شروع دوره : اردیبهشت 1401

ویدئو نمونه کلاس

Sold out
قوانین و مقررات مالیاتی - غفار زاده
Close

قوانین و مقررات مالیاتی

1,350,000تومان
مدت دوره : 50 ساعت هزینه دوره : 1350000 تومان شروع دوره : اردیبهشت ماه 1401

ویدئو نمونه کلاس

Sold out
Close

نکات گزارش نویسی

500,000تومان
مدت دوره : 12 ساعت هزینه دوره : 500 هزارتومان شروع دوره : اردیبهشت ماه 1401

ویدئو نمونه کلاس

Sold out
عباس خداپرست
Close

دیوان محاسبات و سایرقوانین

600,000تومان
مدت دوره : 22 ساعت هزینه دوره : 600 هزارتومان شروع دوره : اردیبهشت ماه 1401

ویدئو نمونه کلاس

Sold out
حسن اسماعیلی - آمادگی آزمون جامعه حسابدارام رسمی
Close

مروری بر حسابرسی و گزارش نویسی

1,300,000تومان
مدت دوره : 50ساعت هزینه دوره : 1300000تومان شروع دوره : اردیبهشت ماه 1401

ویدئو نمونه کلاس

Sold out
طیبه جمالی - آمادگی آزمون جامعه حسابداران رسمی
Close

حل تمرین حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

500,000تومان
مدت دوره : 40 ساعت هزینه دوره : 500 هزارتومان شروع دوره : اردیبهشت ماه 1401

ویدئو نمونه کلاس