3030002

نمایش دادن همه 8 نتیجه

Show sidebar
حسابداری مالی - دوره آمادگی آزمون ارشد
Close

حسابداری مالی – دوره آمادگی آزمون ارشد

1,600,000تومان
امتیاز 480000 دریافت کنید .
مدت دوره : 60 ساعت هزینه دوره : 1600000 تومان
حسابداری صنعتی - دوره آمادگی آزمون ارشد
Close

حسابداری صنعتی – دوره آمادگی آزمون ارشد

1,300,000تومان
امتیاز 390000 دریافت کنید .
مدت دوره : 50 ساعت هزینه دوره : 1300000 تومان
حسابرسی - دوره آمادگی آزمون ارشد
Close

حسابرسی – دوره آمادگی آزمون ارشد

1,000,000تومان
امتیاز 300000 دریافت کنید .
مدت دوره : 40 ساعت هزینه دوره : 1000000 تومان
آمار و احتمالات - دوره آمادگی آزمون ارشد
Close

آمار و احتمالات – دوره آمادگی آزمون ارشد

1,300,000تومان
امتیاز 390000 دریافت کنید .
مدت دوره : 60 ساعت هزینه دوره : 1300000 تومان
زبان تخصصی - دوره آمادگی آزمون ارشد
Close

زبان تخصصی – دوره آمادگی آزمون ارشد

700,000تومان
امتیاز 210000 دریافت کنید .
مدت دوره : 30 ساعت هزینه دوره : 700000 تومان
زبان عمومی - دوره آمادگی آزمون ارشد
Close

زبان عمومی – دوره آمادگی آزمون ارشد

900,000تومان
امتیاز 270000 دریافت کنید .
مدت دوره : 40 ساعت هزینه دوره : 900000 تومان
ریاضیات - دوره آمادگی آزمون ارشد
Close

ریاضیات – دوره آمادگی آزمون ارشد

1,200,000تومان
امتیاز 360000 دریافت کنید .
مدت دوره : 50 ساعت هزینه دوره : 1200000 تومان