نمایش دادن همه 9 نتیجه

Show sidebar
Close

دوره پنجم حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

2,100,000تومان
 • مدت : 80 ساعت
 • استاد: دکتر علی هدایتی
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
دوره پنجم حسابداری صنعتی
Close

دوره پنجم حسابداری صنعتی

900,000تومان
 • مدت : ۴۰ ساعت
 • استاد: دکتر سعید مشایخی فرد
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
Close

دوره پنجم حسابداری صنعتی

900,000تومان
 • مدت : ۴۰ ساعت
 • استاد: حمید حسینی نژاد
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
دوره پنجم مروری بر قانون تجارت
Close

دوره پنجم مروری بر قانون تجارت

300,000تومان
 • مدت : ۱۰ ساعت
 • استاد: دکتر سهیل مهرآمیز
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
دوره پنجم مروری بر حسابرسی و گزارش نویسی
Close

دوره پنجم مروری بر حسابرسی و گزارش نویسی

1,200,000تومان
 • مدت : ۵۰ ساعت
 • استاد: منصور شمس احمدی
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
دوره پنجم دیوان محاسبات و سایر قوانین
Close

دوره پنجم دیوان محاسبات و سایر قوانین

500,000تومان
 • مدت : ۲۲ ساعت
 • استاد: دکتر عباس خداپرست
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
قوانین و مقررات مالیاتی دوره پنجم
Close

دوره پنجم قوانین و مقررات مالیاتی

1,100,000تومان
 • مدت : ۵۰ ساعت
 • استاد: احمد غفارزاده
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
دوره پنجم مروری بر حسابرسی و گزارش نویسی
Close

دوره پنجم مروری بر حسابرسی و گزارش نویسی

1,200,000تومان
 • مدت : ۵۰ ساعت
 • استاد: دکتر حسن اسماعیلی
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)