نمایش دادن همه 9 نتیجه

Show sidebar
Close

قانون تجارت , کار و تامین اجتماعی

450,000تومان
 • مدت : 18 ساعت
 • استاد: دکتر سهیل مهرآمیز
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
 • شروع دوره: اول اردیبهشت 99
Close

قانون مالیات بر ارزش افزوده – کارشناس رسمی دادگستری

200,000تومان
 • مدت : 10 ساعت
 • استاد: دکتر رامین محمدی
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
 • شروع دوره: اول اردیبهشت 99
Close

قانون مالیاتهای مستقیم و حسابرسی مالیاتی

450,000تومان
 • مدت : 20 ساعت
 • استاد: دکتر رامین محمدی
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
 • شروع دوره: اول اردیبهشت 99
Close

فوانین محاسباتی و بودجه

300,000تومان
 • مدت : 15 ساعت
 • استاد: دکتر مصطفی باقری
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
 • شروع دوره: اول اردیبهشت 99
Close

قانون مالیاتهای مستقیم

400,000تومان
 • مدت : 20 ساعت
 • اساتید : امیر دادار - مهدی ترکمان
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
 • شروع دوره: اول اردیبهشت 99
Close

حسابرسی – کارشناس دادگستری

450,000تومان
 • مدت : 20 ساعت
 • استاد: دکتر حسن اسماعیلی
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
 • شروع دوره: اول اردیبهشت 99
Close

حسابداری مالی – کارشناس دادگستری

450,000تومان
 • مدت : 20 ساعت
 • استاد: دکتر حسن اسماعیلی
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
 • شروع دوره: اول اردیبهشت 99