نمایش دادن همه 10 نتیجه

Show sidebar
Close

پکیج کامل دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی(سرپرست حسابرسی و حسابرس ارشد)

2,500,000تومان
پکیج کامل دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی(سرپرست حسابرسی و حسابرس ارشد) دوره آنلاین +( دسترسی آفلاین تا روز آزمون) دوره ها: مروری بر حسابرسی و گزارش نویسی قوانین و مقررات مالیاتی مروری بر قانون تجارت قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات دوره آنلاین بهایابی حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری هزینه پکیج کامل: بدون تخفیف ۲۵۰۰۰۰۰ تومان با ۱۰ درصد تخفیف ۲۲۵۰۰۰۰ تومان شـروع دوره: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
Close

پکیج کامل دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی(سرپرست ارشد حسابرسی و سرپرست حسابرسی)

3,000,000تومان
پکیج کامل دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی(سرپرست ارشد حسابرسی و سرپرست حسابرسی) دوره آنلاین +( دسترسی آفلاین تا روز آزمون) دوره ها: مروری بر حسابرسی و گزارش نویسی ۲۰+۱۰ قوانین و مقررات مالیاتی مروری بر قانون تجارت قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات دوره آنلاین بهایابی حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری۲۰+۱۰ هزینه پکیج کامل: بدون تخفیف ۳۰۰۰۰۰۰ تومان با ۱۰ درصد تخفیف ۲۷۰۰۰۰۰ تومان شـروع دوره: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
Close

مروری بر حسابرسی و گزارش‌نویسی(۲۰+۱۰)

750,000تومان
دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی دوره آنلاین +( دسترسی آفلاین تا روز آزمون) مروری بر حسابرسی و گزارش نویسی هزینه دوره: ۲۰+۱۰ ساعت ۷۵۰ هزار تومان شـروع دوره: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
Close

مروری بر حسابرسی و گزارش نویسی

500,000تومان
دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی دوره آنلاین +( دسترسی آفلاین تا روز آزمون) مروری بر حسابرسی و گزارش‌نویسی هزینه دوره: ۲۰ ساعت ۵۰۰ هزار تومان شـروع دوره: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
Close

قوانین و مقررات مالیاتی

500,000تومان
دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی دوره آنلاین +( دسترسی آفلاین تا روز آزمون) قوانین و مقررات مالیاتی هزینه دوره: ۲۰ ساعت ۵۰۰ هزار تومان شـروع دوره: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
Close

مروری بر قانون تجارت

200,000تومان
دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی دوره آنلاین +( دسترسی آفلاین تا روز آزمون) مروری بر قانون تجارت هزینه دوره: ۵ ساعت ۲۰۰ هزار تومان شـروع دوره: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
Close

قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات

300,000تومان
دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی دوره آنلاین +( دسترسی آفلاین تا روز آزمون) قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات هزینه دوره: ۸ ساعت ۳۰۰ هزار تومان شـروع دوره: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
Close

دوره آنلاین بهایابی

500,000تومان
دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی دوره آنلاین +( دسترسی آفلاین تا روز آزمون) بهایابی هزینه دوره: ۲۰ ساعت ۵۰۰ هزار تومان شـروع دوره: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
Close

حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری (۲۰+۱۰)

750,000تومان
دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری سرپرست حسابرسی و حسابرس ارشد ۲۰ ساعت سرپرست ارشد حسابرسی ۲۰ + ۱۰ ساعت هزینه دوره: ۱۰+۲۰ ساعت ۷۵۰ هزار تومان شـروع دوره: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
Close

حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

500,000تومان
دوره آمادگی آزمون رتبه‌بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری سرپرست حسابرسی و حسابرس ارشد ۲۰ ساعت هزینه دوره: ۲۰ ساعت ۵۰۰ هزار تومان شـروع دوره: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰