دوره آنلاین آمادگی آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

-10%
Close

پکبج کامل دوره آمادگی آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

2,520,000تومان
امتیاز 756000 دریافت کنید .
دوره آنلاین آمادگی آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری پکیج کامل هزینه دوره: ۲۸۰۰۰۰۰  تومان
حسابداری صنعتی
Close

حسابداری صنعتی

500,000تومان
امتیاز 150000 دریافت کنید .
دوره آنلاین آمادگی آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری حسابداری صنعتی استاد: حمید حسینی نژاد مدت دوره: ۲۰ ساعت هزینه دوره: ۵۰۰ هزار تومان شروع دوره: ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ الی ۲۱
حسابداری مالی
Close

حسابداری مالی

600,000تومان
امتیاز 180000 دریافت کنید .
دوره آنلاین آمادگی آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری حسابداری مالی استاد: دکتر حسن اسماعیلی مدت دوره: ۲۵ ساعت هزینه دوره: ۶۰۰ هزار تومان
حسابرسی
Close

حسابرسی

600,000تومان
امتیاز 180000 دریافت کنید .
دوره آنلاین آمادگی آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری حسابرسی استاد: دکتر حسن اسماعیلی مدت دوره: ۲۵ ساعت هزینه دوره: ۶۰۰ هزار تومان شروع دوره: ۲۲ آذرماه ۱۴۰۰ دوشنبه‌ها ساعت ۱۸ الی ۲۱
دیوان محاسبات و سایر قوانین
Close

دیوان محاسبات و سایر قوانین

500,000تومان
امتیاز 150000 دریافت کنید .
دوره آنلاین آمادگی آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری دیوان محاسبات و سایر قوانین استاد: دکتر عباس خداپرست مدت دوره: ۲۲ ساعت هزینه دوره: ۵۰۰ هزار تومان شروع دوره: ۲۵ آذر ۱۴۰۰ پنجشنبه‌ها ساعت ۱۷ الی ۲۰
قوانین و مقررات مالیاتی
Close

قوانین و مقررات مالیاتی

600,000تومان
امتیاز 180000 دریافت کنید .
دوره آنلاین آمادگی آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری قوانین و مقررات مالیاتی استاد: شورش مجیدی مدت دوره: ۲۵ ساعت هزینه دوره: ۶۰۰ هزار تومان شروع دوره: ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰ یک‌شنبه‌ها ۱۸ الی ۲۱