هنگامه مقدس پور
 • دیپلم ریاضی فیزیک از دبیرستان نرجس تهران

 • کارشناسی دانشجوی ممتاز رشته حسابداری از دانشگاه تهران

 • کارشناسی ارشد دانشجوی ممتاز رشته حسابداری از دانشگاه تهران

 • دکتری رشته حسابداری از دانشگاه تهران

 • مدیر حسابرسی و کنترل های داخلی بانک خاورمیانه  اردیبهشت 1398 تاکنون

 • مدیرعامل شرکت تحلیل گران کسب و کار پتروآروین فروردین 1396 تا دی 1397

 • مدیر MIS شرکت GAS International Co فروردین 91 تا آبان 91

 • رئیس حسابداری شرکت A.A.Trading فروردین 1386 تا شهریور 1386

 • بازرس شرکتKanz Investment دی 1383 تا دی 1386

 • رئیس حسابداری شرکت Dubai Gulf Center مرداد 1383 تا اسفند 1385

 • حسابرس شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت آب و برق مهر 1378 تا فروردین 1381

 • تدريس در دانشگاه تهران از بهمن سال 1384 تا کنون دردرس های اصول حسابداری (1)، اصول حسابداری  (2)،اصولحسابداری (3) حسابداری صنعتی (1)، حسابداری صنعتی (2) و حسابداری صنعتی (3) در مقاطع کارشناسی، درس حسابداری مديريت در کارشناسی ارشد و حسابداری مديريت در دکتری

 • تدريس در موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند درسحسابداری مديريت وسیستمهای اطلاعات حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد

 • تدريس در دانشگاه صنعت نفت تهران از بهمن 1388 تا بهمن 1390 در درس های اصول حسابداری (2) و حسابداری صنعتی (2)

 • تدريس در دانشگاه شهید بهشتی از مهر سال 1386 تا تیر 1388 دردرس های اصول حسابداری (1)، اصول حسابداری (2) ، اصول حسابداری (3)، حسابداری صنعتی (1) و حسابداری صنعتی(2)

 • تدريس در دانشگاه علوم اقتصادی در بهمن سال 1386 درس اصول حسابداری (3)

 • تدريس در دانشگاه آزاد علوم وتحقیقات واحد تهران از مهر 1383 تا بهمن 1384 دردرس های اصول حسابداری (1) و حسابداری دولتی

 • مترجم اصلی کتاب Financial Management for Health Care Providers (سال انتشار 1388)