مبارزه با پولشویی

250,000تومان

تجزیه و تحلیل ورشکستگی مالی

250,000تومان

دوره آنلاین ارزیابی سهام

400,000تومان

حاکمیت شرکتی از تئوری تا پیاده سازی

250,000تومان

مقررات حاکم بر ماده ۱۳۲ ق.م.م

150,000تومان

فرآیند مبارزه با پولشویی و چالش های آن در ایران و جهان

200,000تومان

رسیدگی های مالیاتی در غیاب ماده ۹۷ «علی راس» چگونه خواهد بود؟

150,000تومان

تشریح قانون مالیات بر خانه های خالی

100,000تومان

بررسـی نکات کلیدی مالیات بر درآمد حقوق

100,000تومان

آشنایی با اصول قرارداد ها

300,000تومان

آئین دادرسی مالیاتی استاد احمد غفارزاده

400,000تومان

دادرسی مالیاتی – پرونده های مالیاتی موردی

150,000تومان

آشنایی با معافیت های مالیاتی

110,000تومان

وبینار آموزشی مبارزه با پولشوئی و چالش های آن

200,000تومان

کارگاه آنلاین آیین دادرسی مالیاتی

120,000تومان

مروری بر دیوان محاسبات و سایر قوانین

400,000تومان

قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

800,000تومان

قانون تجارت

300,000تومان