غلامحسین دوانی
 • لیسانس حسابداری صنعتی (موسسه عالی حسابداری ایران)

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از آکادمی علوم مالی آمریکا

 • کارشناسی ارشد مدیریت عالی اجرائی از سازمان مدیریت صنعتی

 • عضو انجمن حسابداران خبره امریکا –ایالت نیوبورکُNYSSCPA )

 • از نخستین اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران (IACPA)

 • عضو انجمن حسابداران خبره ایران (IICA)

 • عضو انجمن حسابداری ایران (IAA)

 • عضو انجمن بازرسان تقلب امریکا (CFE)

 • عضو انجمن بازرسان تقلب امریکا (CFE)

 • عضو انجمن بین ­المللی حسابداران (AIA)

 • شریک راهبردی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت

 • از مؤلفان، نویسندگان، سخنرانان و مدرسان حسابداری، حسابرسی، و حقوق تجاری

 • ده‌ها کتاب و صدها مقاله در موضوعات حسابداری، حسابرسی، راهبری شرکتی (حاکمیت شرکتی)، مالیات، مدیریت و اقتصاد 

 • سردبیر ماهنامه حسابدار (انجمن حسابداران خبره ایران) از دی ۱۳۷۸ تا اردیبهشت ۱۳۸۴

 • وی و ذبیح‌الله رضایی در سال 1390 موفق به اضافه‎کردن تاریخ حسابداری ایران به کتاب تاریخ حسابداری جهان شده‎اند این کتاب با سرپرستی گری جان پرویتز ، هشتادوهفتمین عضو تالار مشاهیر حسابداری (۲۰۱۱)، تدوین شده است.