دکتر سهیل مهرآمیز
 • لیسانس: حقوق (علوم قضایی)

 • کارشناسی ارشد: حقوق تجارت بین الملل

 • دکترا: حقوق بازرگانی بین المللی

 • وکیل پایه یک دادگستري و مشاور حقوقی (عضو کانون وکلاي دادگستري مرکز) – از 1384 تاکنون

 • مشاور حقوقی امور حمل و نقل بین المللی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران – از 1384 تاکنون

 • مشاور حقوقی امور تشکلهاي اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران – از 1392 تا 1393

 • داور و عضو دیوان داوري مرکز داوري اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران – از 1384 تاکنون

 • کارشناس خبره اقتصادي اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران – از 1384 تاکنون

 • از 1397 تاکنون (Trac) عضو دیوان داوري مرکز داوري منطقه اي تهران

 • مشاور حقوقی اداره کل مجامع و سهام سازمانها و شرکتهاي شهرداري تهران – از 1386 تاکنون

 • سرپرست دفتر حقوقی و امور قراردادهاي موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان(محک) – از 1393 تاکنون

 • دستیار پژوهشی و عضو گروه حقوق خصوصی و اقتصادي معاونت حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص
  مصلحت نظام

 • مشاور حقوقی دفتر بررسیهاي اقتصادي و مجامع وزارت نیرو – از اردیبهشت 1394 تا شهریور 1394

 • مشاور حقوقی شرکت سرمایه گذاري غدیر – از 1394 تا شهریور 1396

 • معاون حقوقی شرکت سرمایه گذاري نوین اندیشان سراوا پارس از اسفند 95 تا خرداد 1397

 • عضو هیاتهاي بدوي و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی از 1382 تا 1396

 • مشاور حقوقی شرکتهاي حمل و نقل بین المللی و کشتیرانی خارجی از 1388 تا 1392

 • مشاور حقوقی هلدینگ نفت و گاز شاهد از 1388 تا 1390

 • مشاور حقوقی شرکت ساختمانی دبله از 1393 تاکنون

 • مشاور حقوقی شرکت ساخت و تجهیزات سپاهان( گروه شرکتهاي مپنا) از 1393 تاکنون

 • مشاور حقوقی موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا – از 1394 تاکنون

 • مشاور حقوقی شرکت امن افزار گستر شریف – از 1390 تاکنون

 • مشاور حقوقی شرکت پیک آسا از 1390 تاکنون

 • مشاور حقوقی شرکت نفت ایرانول از 1393 تا 1394

 • مشاور حقوقی شرکت توف نورد ایران از 1391 تا 1393

 • داور مسابقات داوري تجاري بین المللی ایران ( در چهار دوره برگزاري)

 • مدیر عامل و عضو هیات مدیره مرکز همبستگی حقوقدانان

 • قائم مقام معاون حقوقی بانک شهر به مدت یک ماه اسفند 93 تا فروردین 1394

 • عضو کارگروه تدوین آیین نامه داوري اختیاري بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه

 • داوري در پرونده هاي متعدد تجاري و مدنی

 • اصول حقوقی قراردادهاي بین المللی، داوري تجاري بین المللی، مسایل حقوقی روشهاي بین المللی پرداخت، حقوق
  حمل و نقل بین المللی، مسایل حقوقی قراردادهاي داخلی، فنون مذاکرات تجاري، حقوق تجارت( شرکتها و اسناد تجاري)،
  حقوق کار و تامین اجتماعی، آشنایی با سازمان جهانی تجارت، در قالب دوره هاي آموزشی و سمینارها در:

 • مرکز اموزش حسابداران خبره ایران

 • موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران

 • دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد الکترونیکی )

 • دانشکده امور اقتصادي(وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارایی)

 • مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران

 • مرکز آموزش مدیریت صنعتی

 • سازمان آب و برق خوزستان

 • شرکت ساپکو

 • اداره کل استاندارد استان هرمزگان

 • اتاقهاي بازرگانی: اصفهان، مشهد، سنندج، کرمان، کرمانشاه، بندرعباس، خرمشهر، تبریز، ارومیه، زنجان، بجنورد، گرگان، یزد و موسسه آموزشی تدبیر وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

داوري در مقالات متعدد حقوقی از طریق مجله حقوقی دادگستري (علمی پژوهشی)

 • مشارکت در تالیف کتاب دایره المعارف جرایم اقتصادي در دو مدخل :

 • قیمت گذاري تهاجمی” و “تبعیض در شرایط معامله “

 • مشارکت در تالیف کتاب ” اصول حقوق تجارت بین الملل ” نوشته آقاي دکتر مهراب داراب پور و دیگران( فصل حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده )