دکتر مصطفی قناد
  • رتبه ۱ کنکور کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
  • رتبه ۴ کنکور دکتری تخصصی حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران
  • عضویت در بنیاد ملی نخبگان، باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد،
  • عضویت در انجمن حسابداری ایران و انجمن حسابداری مدیریت ایران و انجمن مهندسی مالی ایران
  • تدریس در دانشگاه های فردوسی مشهد
  • تدریس در دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) و سایر موسسات آموزش عالی ، غیرانتفاعی و آزاد
  • بیش از ده سال سابقه حسابداری، حسابرسی و مشاوره مالی
  • چاپ بالغ بر ۱۵ مقاله در مجلات علمی پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • ارائه بیش از ۲۰ مقاله در مجلات علمی ترویجی، علمی تخصصی و کنفرانس ها و همایش های ملی و بین المللی