دکتر علی مصدر
 • لیسانس حسابداری از دانشگاه شهید بهشتی

 • فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه آزاد تهران

 • عضو هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مدیریت خبره، انجمن حسابداران خبره ایران

 • عضو پیوسته انجمن علمی حسابداری ایران و انجمن حسابداری مدیریت ایران

 • عضو کمیته حسابرسی شرکت پتروشیمی بندر امام

 • رئیس هیئت مدیره شرکت کنترل گاز اکباتان

 • عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی شرکت های مگسال و شیر و دام

 • معاون مالی، اداری و پشتیبانی شرکت پخش پرنیان مهیار (مهرام )

 • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان تهران

 • رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت های بیمه پیمان مهرگستر ،طراحان سیستم پارسیان، طراحان سیستم ایرانیان و . . . 

 • عضو هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مدیریت خبره انجمن حسابداران خبره ایران

 • سابقه عضویت و عضو علی البدل شورای عالی برای دو دوره انجمن حسابداران خبره ایران

 • عضو پیوسته انجمن علمی حسابداری ایران و انجمن حسابداری مدیریت ایران

 • ممیزی ایزو 9001، ایزو  14001 ،ایزو  18001 وسمینارآموزشی مدیریت کیفیت جامع شرکت آلمان

 • آشنایی با مفاهیم بورس و بازار سرمایه بورس اوراق بهادار تهران

 • دوره پیشرفته ارزش گذاری شرکت ها و موسسه عالی مدیریت دانش

 • دوره تامین مالی بین المللی پروژه ها و دوره توسعه نظام تامین مالی در ایران و.. مرکزمطالعات تکنولوژی شریف

 • سمینار های حسابداری و مدیریت مالی انجمن هاوسازمانهای مختلف

 • عضو هیئت داوری، مسئول ستون ثابت سخنی با دانشجو ماهنامه حسابدار
 • استاد مشاور و ارائه مقاله ماهنامه مدیریت پویا و نشریه پدیده
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه کار و نشریه آموزش و پژوهش حسابداری
 • کتاب مسائل حسابداری صنعتی چاپ ششم انتشارات کیومرث
 • کتاب تست های کنکور کارشناسی ارشد حسابداری چاپ سوم و کتاب کنکور جامع حسابداری (2 جلد) انتشارات فرهنگ
 • عضو هیئت علمی و مدیر گروه حسابداری دانشگاه آزاد اراک
 • عضو هیئت علمی و مدیر گروه و عضو شورای آموزشی موسسه آموزش عالی نوید توسعه دانش
 •  مدرس دروس تخصصی حسابداری مقاطع معادل کارشناسی ارشد و کارشناسی و دانشگاه علامه طباطبایی، علوم اقتصادی و شاهد
 •  مدرس دروس تخصصی حسابداری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و استاد داور پایان نامه های دانشجویان دانشگاه ارشاد دماوند