دکتر سعید مشایخی
 • دکتری تخصصی در رشته حسابداری
 • عضو هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مدیریت خبره، انجمن حسابداران خبره ایران

 • عضو پیوسته انجمن علمی حسابداری ایران و انجمن حسابداری مدیریت ایران

 • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شهریار

 • مشاور مالی و مالیاتی موسسه ارقام محاسب پویا اندیش

 • مدیر دپارتمان تحصیلات تکمیلی موسسه وارستگان نوابغ سرآمد

 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد فیروزکوه

 • مدیر مالی شرکت های چینی نسترن ، شرکت گل پنجه چاپ، شرکت مواد سازان قم ، شرکت صنایع غذایی فرینام ، شرکت شعله پا و عضو هیئت مدیره شرکت همراهان سیستم پارس

 • تألیف کتب حسابداری صنعتی ، حسابداری مالی ، مجموعه سوالات آزمون های کارشناسی ارشد از سال80 تا 95 حسابداری مقطع کارشناسی ارشد انتشارات مدرسان شریف

 • تألیف کتب حسابداری مالی، حسابداری صنعتی، حسابداری دولتی ، حسابداری شرکت ها ، مجموعه سوالات آزمون کارشناسی از سال 80 تا 90 مقطع کاردانی به کارشناسی انتشارات مدرسان شریف

 • تألیف کتب حسابداری صنعتی، حسابداری شرکت ها مقطع کاردانی به کارشناسی انتشارات گزینه برتر

 • مدرس دانشگاه پیام نور واحد ملایر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان و دانشگاه پیام نور واحد کرج در مقطع کارشناسی
 • مدرس موسسه آموزش عالی مدرسان شریف ، موسسه آموزش عالی پارسه و موسسه آموزش عالی مهستان در مقطع کارشناسی ارشد
 • مدرس موسسه کارِنو در مقطع حسابداران رسمی
 • مدرس موسسات آموزشی مشهد و اصفهان در مقطع کارشناسی ارشد
 • طراحی و اجرای اصول حسابداری در قالب استاندارد های حسابداری ایران

 • طراحی سیستم های حسابداری بهای تمام شده و گزارشگری در قالب حسابداری مدیریت و اجرای آن

 • مشاوره مالیاتی و دفاع از صورت های مالی در محاکم مالیاتی

 • قوانین کار و تامین اجتماعی

 • اصول بودجه بندی (عملیاتی و مالی) و برنامه ریزی سود و ارزیابی طرح های سرمایه ای (طرح توجیه اقتصادی)

 • حسابرسی بیمه ای

 • گزارشگری مدیریتی به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه

 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی و ارزیابی عملکرد شرکت

 • تدریس در حوزه حسابداری مالی، استاندارد های حسابداری، حسابداری صنعتی و مدیریت مالی