دکتر بهروز باقری
 • دیپلم ریاضیفیزیک دبیرستان امام جعفر صادق(ع) آذربایجان غربی فارغ التحصیلی سال 1379 معدل 59/19

 • کارشناسی حسابداری مالیاتی دانشگاه علوم اقتصادی (دوره روزانه) تهران فارغ التحصیلی سال 1383 معدل 51/18

 • کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تهران (دوره روزانه) تهران فارغ التحصیلی سال 1386 معدل 18/18

 • دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی (دوره روزانه) تهران فارغ التحصیلی سال 1396 معدل 58/18

 • کسب نمره عالی در رساله دکتری با عنوان «مدلی برای تمکین مالیاتی در ایران»

 • کسب نمره 5/19در پایانامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد آزاد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»

 • کسب نمره 83/18 در امتحان جامع مقطع دکتری گروه حسابداری

 • احراز شرایط نخبگی و عضو بنیاد ملی نخبگان در سال 1386

 • کسب رتبه 5 کنکور سراسری کارشناسی ارشد حسابداری در سال 1384

 • احراز معدل اول مقطع کارشناسی

 • احراز معدل سوم مقطع کارشناسی ارشد

 • احراز معدل اول مقطع دکتری

 • عضو انجمن حسابداری ایران

 • تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی از سال 1393 (در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد) تاکنون

 • تدریس در دانشگاه علوم اقتصادی سابق(و دانشگاه خوارزمی فعلی در مقاطع زمانی مختلف از سال 1388 در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تاکنون

 • تدریس در مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) از سال 1395 تاکنون

 • تدریس در دانشگاه پیام نور واحد شهریار در سال 1385

 • تدریس در دانشگاه آزاد واحد آشتیان در سال 1384

 • تدریس در مرکز آموزش ضمن خدمت سازمان امور مالیاتی از سال 1387 تا 1390

داخلی

 • باباجانی، جعفر و بهروز باقری(1396)، «ارائه مدلی برای اندازه گیری تمکین مالیاتی در سطح هر مؤدی: در باب اشخاص حقوقی»، پژوهشنامه مالیات، دورۀ جدید، سال بیست و پنجم، شماره 34، تابستان 1396، صص: 1-22. (علمیپژوهشی)

 • باقری، بهروز و جعفر باباجانی و فرخ برزیده (1396)، «شناسایی عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی در ایران»، پژوهش­های تجربی حسابداری، دوره 8، شماره 3- شماره پیاپی 31، بهار 1398، صص: 284-113. (علمیپژوهشی)

 • عرب­مازار، علی­اکبر و مریم گل­محمدی و بهروز باقری(1395)، «قراردادهای بیع متقابل و چالش­های مالیاتی آن در صنعت نفت و گاز ایران»، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، تابستان 1395، شماره 30، صص: 4-31. (علمیپژوهشی)

 • باقری، بهروز ورضا امیدی­پور و علیرضا امین­خاکی (1393)، «بررسی رابطه بین معافیت موضوع ماده 143 قانون مالیات­های مستقیم و بازده سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهشنامه مالیات، دوره جدید، سال بیست و دوم، شماره بیست و سوم(شماره مسلسل 71)ريال صص: 9-36. (علمیپژوهشی)

 • عرب­مازار، علی­اکبر و بهروز باقری و مصطفی جعفری­پرور(1390)،«رويکرد مالياتی به قيمت‌گذاری انتقالات و بررسی آن در ايران»، پژوهشنامه مالیات، دوره 22, شماره 21، صص:9-38. (علمیپژوهشی)

 • عرب­مازار، علی­اکبر و مریم گل­محمدی و بهروز باقری(1390)،«سطح تمکین مالیاتی، مهم­ترین شاخص دست­یابی به یک نظام مالیاتی مطلوب و کارآمد»، پژوهشنامه مالیات، دوره جدید، سال نوزدهم، شماره دوازدهم (شماره مسلسل 60)، صص:27-69. (علمیپژوهشی)

 • مهرانی، ساسان و بهروز باقری(1388)، «بررسی اثر جریان­های نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال اول، شماره دوم، صص: 50-71. (علمیپژوهشی)

 • باقری، بهروز و مهدی عموری(1388)،«شناسایی و اولویت­بندی نسبت­های مالی اثرگذار بر درآمد مشمول مالیات»، پژوهشنامه مالیات، دوره جدید، شماره چهارم، سال هفدهم، صص: 72-80. (علمیپژوهشی)

 • مشایخی، بیتا و بهروز باقری(1387)، «بررسی رابطه بین مدیریت سود و جریان­های نقد آزاد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه حسابداری مدیریت، سال اول، صص: 29-44. (علمیپژوهشی)

 • حسینی، سیدمجتبی و بهروز باقری و زهره رئیسی(1391)،«کاربرد تئوری محدودیت­ها، هزینه­یابی بر مبنای فعالیت و نرم­افزار اکسل برای تصمیم­گیری درباره ترکیب بهینه محصول­ها با بیش از یک عامل محدودیت»، مجله دانش و پژوهش حسابداری، سال هشتم، شماره 29.

 • باقری، بهروز (1391)، «بررسی تاریخچه حسابداری سرقفلی در دو کشور آمریکا و آلمان (تغییر از مدل ذی­نفعان به مدل سهامداران، فصلنامه تخصصی حسابدار رسمی، دوره جدید، شماره 22، صص: 94-105.

 • تهرانی، رضا و بهروز باقری(1387)، «جریان­های نقد آزاد»، فصلنامه تخصصی حسابدار رسمی، دوره جدید، شماره چهارم، صص: 51-56.

 • صفرزاده، محمدحسین و بهروز باقری(1389)، «سیستم­های ترکیبی ABCEVA»، فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری، سال ششم، شماره 21، صص: 30-35.

خارجی

 • Mashayekhi, Bita, Bagheri, Behrooz., and Thriri, Arash.,(2009)” Free Cash Flows, Financial Leverage and Earnings Management”, Journal of Accounting and Management Information Systems, Vol. 8, No. 3, pp:388-407.

 • سومین همایش سیاست­های مالی و مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی، 25 آذر ماه 1388، «برآورد حجم و نسبت سود چرخه تولید و توزیع صنعت کفش»، چاپ در کتاب مجموعه مقالات همایش، «علمداری، سیدحمیده و مهدی عموری و بهروز باقری»، صص: 539-554.

 • سومین همایش سیاست­های مالی و مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی، 25 آذر ماه 1388، «برآورد حجم و نسبت سود خالص کارگاه­های تولیدی صنعت پوشاک ایران (دوره 1379 1387)»، چاپ در کتاب مجموعه مقالات همایش، «باقری، بهروز و مهدی عموری و عبدالحسن نوریان»، صص: 579-596.

 • چهارمین همایش سیاست­های مالی و مالیاتی ایران، دانشگاه شیراز، 6 بهمن 1389، « بررسی تاثیر ریسک حسابداران رسمی موضوع ماده 272 ق.م.م بر ریسک اظهارنامه­های مالیاتی مؤدیان (مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ، چاپ در کتاب مجموعه مقالات همایش، «باقری، بهروز و مهدی عموری و علیرضا شریعتی ایوری».

 • سمینار هفته پژوهش، دانشگاه علوم اقتصادی، 22 لغایت 25 آذر ماه 1389،«بررسی شاخص­های مالی کارگاه­های تولیدی صنعت قند و شکر و استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی برای پیش­بینی ضریب تشخیص علی­الراس»، ارائه شده در سمینار، «باقری، بهروز و هیوا رستگار مقدم مؤدب و مهدی عموری».

 • ششمین همایش سیاست­های مالی و مالیاتی ایران، دانشگاه تهران، آذرماه 1390، «سطح تمکین مالیاتی، مهم­ترین شاخص دست­یابی به یک نظام مالیاتی مطلوب و کارآمد»، انتخاب برای ارائه در همایش،«عرب­مازار، علی­اکبر و مریم گل­محمدی و بهروز باقری».

 • هشتمین همایش سیاست­های مالی و مالیاتی ایران، دانشگاه تهران، آذرماه 1933، «چالش های مالیاتی قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت و گاز ایران»، انتخاب برای چاپ در پوستر همایش،«عرب­مازار، علی­اکبر و بهروز باقری و مریم گل­محمدی».

 • نماینده سازمان امور مالیاتی در هیات های حل اختلاف مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ از دی ماه سال 1398 تاکنون

 • رئیس گروه اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ سازمان امور مالیاتی کشور از مهر ماه 1393 تا آذر ماه سال 1398 (رسیدگی به پرونده مالیاتی نهادهایی از قبیل صندوق توسعه ملی و نیز شرکت­های بزرگ فعال در حوزه­های بانکی، بیمه، سرمایه­گذاری، خودرویی، دارویی، انواع پیمانکاری، پتروشیمی، نفتی و …)

 • عضو هیات بند 3 ماده 97 قانون مالیات­های مستقیم در اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ از سال 1396 تا سال 1398

 • رئیس گروه سیاست­ها و قوانین و مقررات مالیاتی دفتر پژوهش و برنامه­ریزی سازمان امور مالیاتی کشور از سال 1391 تا مهر ماه 1393

 • کارشناس مالیاتی دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی سابق سازمان امور مالیاتی کشور از ابتدای سال 1388 تا 1390

 • 5/1 سال تجربه مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی شرکت­های سابق سازمان امور مالیاتی کشور به­عنوان کارآموز

 • همکاری با بانک جهانی در تعیین رتبه سهولت کسب و کار (شاخص پرداخت مالیات) از سال 1390 تاکنون و دریافت گواهی همکاری از نهاد مذکور

 • عضو کمیته تخصصی آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از سال 1390 لغایت سال 1393

 • نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در بهبود شاخص پرداخت مالیات به عنوان یکی از شاخص های ده­گانه شاخص سهولت فضای کسب و کار

 • حسابرس در سازمان حسابرسی از اوایل سال 1384 تا سال 1386

 • دریافت گواهی شرکت در سمینار مدرسان حرفه ای مالیاتی برگزار شده از سوی کارشناسان صندوق بین المللی پول در تهران

 • دریافت گواهی شرکت در سمینار مدیریت مالیات بر درآمد اشخاص برگزار شده از سوی OECD در شهر آنکارای ترکیه

 • دریافت گواهی شرکت در سمینار قیمت گذاری انتقالات برگزار شده از سوی OECD در شهر آنکارای ترکیه

 • دریافت گواهی شرکت در سمینار قیمت گذاری انتقالات در سیستم مالیاتی برگزار شده از سوی کارشناسان بانک جهانی در تهران

«شناسایی و اولویت­بندی نسبت­های مالی اثرگذار بر درآمد مشمول مالیات»، سازمان امور مالیاتی کشور، دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی، سال 1388، (به عنوان مجری طرح).