استاد عزیز عالی ور
 • فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه حسابداری نفت
 • بیش از سی سال سابقه تدریس به شکل تمام وقت و پاره وقت در دانشکده ها و مدارس عالی آموزشی از جمله دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه تهران، دانشکده حسابداری نفت و
 • بازنشسته سازمان حسابرسی
 • عضو کمیته فنی جامعه حسابداران رسمی ایران
 • عضو کمیته فنی موسسه حسابرسی مفید راهبر
 • عضو سازمان کمیته فنی سازمان حسابرسی
 • عضو سابق هیئت تدوین استانداردها
 • عضو سابق کارگروه آموزش جامعه حسابداران رسمی
 • مشاور مالی و طراحی سیستم های هزینه یابی درسازمانهای مختلف
 • بیش از 35 سال سابقه تدریس در مراکز آموزشی متعدد در دانشگاههای مختلف
 • مؤلف و مترجم کتب حسابداری
 • ترجمه و تالیف کتاب های مختلف از جمله:
 • صورت های مالی اساسی
 • صورت تغییرات در وضعیت مالی
 • صورت گردش وجوه نقدی
 • افشاگری در گزارشگری مالی
 • سطح مبانی صورت های حسابرسی سازمان
 • سودمندی اطلاعات مالی برای مدیران غیر مالی
 • قیمت گذاری انتقالات داخلی
 • 3جلد کتاب صنعتی در دهه60
 • 3جلد کتاب صنعتی در دهه 90
 • استانداردهای بین المللی حسابداری با همکاری دیگران
 • حسابداری مالی ، سطح میانی ، تغییرات حسابداری و اصلاحات اشتباهات با همکاری دیگران
 • مبانی نظری حسابداری و گزارشگیری مالی در ایران با همکاری دیگران در هیئت تدوین استانداردهای حسابداری ایران