-10%
مكان گيرنده
بستن

پکیج کامل آمادگی آزمون دکتری حسابداری

6,050,000تومان 5,445,000تومان
 • تئوری- ۴۰ ساعت
 • حسابداری مدیریت - ۳۰ ساعت
 • حسابرسی-دکتر مصطفی قناد (نکته و تست) ۱۰ ساعت
 • ریاضی دکتر محمد رضا نخعی ۵۰ ساعت
 • آمار دکتر محمد رضا نخعی ۴۰ ساعت
 • زبان دکتر فتحی ۴۰ ساعت
 •  استعداد تحصیلی دکتر مهدوی۳۰ ساعت
بستن

ریاضیات – آزمون دکتری

900,000تومان
 • مدت : ۵۰ ساعت
 • استاد: دکتر مجیدرضا نخعی
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
بستن

آمار و احتمالات – آزمون دکتری

800,000تومان
 • مدت : ۴۰ ساعت
 • استاد: دکتر مجیدرضا نخعی
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
بستن

حسابرسی – آزمون دکتری (نکته و تست)

350,000تومان
 • مدت : ۱۰ ساعت
 • استاد: دکتر مصطفی قناد
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
بستن

زبان انگلیسی عمومی – آزمون دکتری

600,000تومان
 • مدت : ۴۰ ساعت
 • استاد: دکتر مهرداد جوادزاده
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
دوره آنلاین استعداد تحصیلی - دکتری
بستن

دوره آنلاین استعداد تحصیلی – دکتری

700,000تومان
 • مدت : ۳۰ ساعت
 • استاد: دکتر امیر مهران مهدوی
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
بستن

تئوری حسابداری

1,600,000تومان
 • مدت : ۴۰ ساعت
 • استاد: دکتر یدالله تاری وردی
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)
بستن

حسابداری مدیریت

700,000تومان
 • مدت : ۳۰ ساعت
 • استاد: دکتر وحید بدیعی
 • محل برگزاری: آنلاین (وب کنفرانس)